Chess puzzles

Cờ thế và những biến thể trên giang hồ  XMLCờ thế và những biến thể trên giang hồ » Posted by dancamau at 04/07/2011 23:19:14

[Avatar]

dancamau


Offline
Posted on 04/07/2011 23:19:14

Wealth: 500 diamond
Forum score: 482 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 10/05/2010
Messages: 116
Location: Vietnam


Nhằm giúp các kỳ thủ nghiên cứu về cờ thế, mình mở Topic này để đăng một vài thế cờ trên giang hồ và một số biến thể của nó. Tài liệu tham khảo gồm quyển "Cờ tàn nghệ thuật và cờ thế giang hồ" do liên đoàn cờ Tp.HCM xuất bản năm 1999 và 1 quyển bằng tiếng hoa của mình mà mình không biết tựa là gì .

Thế 1: Thất tử liên ngâm

increase font decrease font [Up]

Re:Cờ thế và những biến thể trên giang hồ » Posted by dancamau at 04/07/2011 23:32:52

[Avatar]

dancamau


Offline
Posted on 04/07/2011 23:32:52

Wealth: 500 diamond
Forum score: 482 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 10/05/2010
Messages: 116
Location: Vietnam


Thế 2: Hỏa thiêu Liên doanh


Cách giải này khác một chút so với sách VN nên post cho mọi người tham khảo.

increase font decrease font [Up]

Re:Cờ thế và những biến thể trên giang hồ » Posted by dancamau at 04/07/2011 23:39:31

[Avatar]

dancamau


Offline
Posted on 04/07/2011 23:39:31

Wealth: 500 diamond
Forum score: 482 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 10/05/2010
Messages: 116
Location: Vietnam


Một biến thể khác:

increase font decrease font [Up]

Re:Cờ thế và những biến thể trên giang hồ » Posted by dancamau at 04/07/2011 23:45:07

[Avatar]

dancamau


Offline
Posted on 04/07/2011 23:45:07

Wealth: 500 diamond
Forum score: 482 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 10/05/2010
Messages: 116
Location: Vietnam


Một biến thể khác:

increase font decrease font [Up]

Re:Cờ thế và những biến thể trên giang hồ » Posted by dancamau at 05/07/2011 00:25:07

[Avatar]

dancamau


Offline
Posted on 05/07/2011 00:25:07

Wealth: 500 diamond
Forum score: 482 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 10/05/2010
Messages: 116
Location: Vietnam


Một biến thể khác nữa:

increase font decrease font [Up]

Re:Cờ thế và những biến thể trên giang hồ » Posted by hanphong1102 at 30/12/2011 19:20:28

[Avatar]

hanphong1102


Offline
Posted on 30/12/2011 19:20:28

Wealth: 500 diamond
Forum score: 2 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 30/12/2011
Messages: 1
Location: Vietnam


dancamau wrote:Một biến thể khác:


Sai bạn ạ! nước thứ 3 sao xanh phải đi tốt 8 bình 7 chiếu làm gì. Họ tấn tốt 4 là thắng rồi.

increase font decrease font [Up]

Re:Cờ thế và những biến thể trên giang hồ » Posted by ctq3_nht at 30/12/2011 19:42:15

[Avatar]

ctq3_nht


Offline
Posted on 30/12/2011 19:42:15

Wealth: 500 diamond
Forum score: 1 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 25/12/2011
Messages: 1
Location: Vietnam


hanphong1102 wrote:

Sai bạn ạ! nước thứ 3 sao xanh phải đi tốt 8 bình 7 chiếu làm gì. Họ tấn tốt 4 là thắng rồi.

Nếu tấn tốt 4 thì đỏ đi xe 5 tan 1, rồi phao binh 5 chiếu, sau đó an tốt 5 của bên xanh thì bên xanh thua chắc rồi!

increase font decrease font [Up]

Re:Cờ thế và những biến thể trên giang hồ » Posted by puremind410 at 30/12/2011 22:13:14

[Avatar]

puremind410


Offline
Posted on 30/12/2011 22:13:14

Wealth: 500 diamond
Forum score: 60 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 04/01/2011
Messages: 27
Location: Vietnam


dancamau wrote:Thế 2: Hỏa thiêu Liên doanh


Cách giải này khác một chút so với sách VN nên post cho mọi người tham khảo.Các anh em xin cho em hỏi : có cách nào để copy cái bàn cờ này về máy không vậy ? thấy hay quá nếu lưu lại được bàn cờ về máy ko có mạng vẫn bấm chạy được thì tốt quá. Cám ơn anh em

increase font decrease font [Up]

Cờ thế và những biến thể trên giang hồ » Posted by trungkien14a at 30/12/2011 23:45:08

[Avatar]

trungkien14a


Offline
Posted on 30/12/2011 23:45:08

Wealth: 500 diamond
Forum score: 138 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 18/09/2011
Messages: 61
Location: Vietnam


Ở thế 2, đỏ đi 1: X5-4 thì sao nhi?

increase font decrease font [Up]

Cờ thế và những biến thể trên giang hồ » Posted by trungkien14a at 30/12/2011 23:48:01

[Avatar]

trungkien14a


Offline
Posted on 30/12/2011 23:48:01

Wealth: 500 diamond
Forum score: 138 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 18/09/2011
Messages: 61
Location: Vietnam


Ờ xanh đi V5.7

increase font decrease font [Up]

Re:Cờ thế và những biến thể trên giang hồ » Posted by phanhungtk at 07/04/2012 07:05:47

[Avatar]

phanhungtk


Offline
Posted on 07/04/2012 07:05:47

Wealth: 500 diamond
Forum score: 1 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 07/04/2012
Messages: 1
Location: Vietnam


ở thế thứ 2 nc thứ 9 nếu đen k đi p5-7 mà đi T6.7 thì đen thắng rõ

increase font decrease font [Up]