Opening strategy

ebook Tiên nhân chỉ lộ cuộc toàn tập  XMLebook Tiên nhân chỉ lộ cuộc toàn tập » Posted by Minh_Ngoc at 23/07/2010 03:13:50

[Avatar]

Minh_Ngoc


Offline
Posted on 23/07/2010 03:13:50

Wealth: 635 diamond
Forum score: 140 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 23/07/2010
Messages: 84
Location: Albania


share đến các bạn yêu cờ ebook :
Tiên nhân chỉ lộ cuộc toàn tập.pdf-28mb
 [Please login to see this link]  nhan chi lo cuoc.pdf
Tiên nhân chỉ lộ cuộc toàn tập.chm-8mb
 [Please login to see this link]  nhan chi lo cuoc.chm
chúc các bạn nghiên cứu vui vẻ.còn rất nhiều sách cờ tha hồ cho các bạn yêu cờ nghiên cứu,sẽ share từ từ.chào thân ái

increase font decrease font [Up]

ebook Tiên nhân chỉ lộ cuộc toàn tập » Posted by Duc_Ngoc at 04/06/2011 10:04:44

[Avatar]

Duc_Ngoc


Offline
Posted on 04/06/2011 10:04:44

Wealth: 500 diamond
Forum score: 2 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 04/06/2011
Messages: 2
Location: Vietnam


nếu đúng la sư muội thi ta quả thực khâm phục! khâm phục! tks! nhiều!

increase font decrease font [Up]

ebook Tiên nhân chỉ lộ cuộc toàn tập » Posted by amd at 04/06/2011 12:48:57

[Avatar]

amd


Offline
Posted on 04/06/2011 12:48:57

Wealth: 500 diamond
Forum score: 184 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 01/09/2010
Messages: 159
Location: Vietnam


cám ơn bạn

increase font decrease font [Up]