Xiangqi World library

Mục lục tài liệu cờ tướng có thể tham khảo  XMLMục lục tài liệu cờ tướng có thể tham khảo » Posted by quyettienlen at 24/11/2011 23:19:39

[Avatar]

quyettienlen


Offline
Posted on 24/11/2011 23:19:39
[WWW]

Wealth: 550 diamond
Forum score: 940 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 31/07/2010
Messages: 106
Location: Vietnam


nguồn  [Please login to see this link] 

Mục lục tài liệu cờ tướng có thể tham khảo
Hiện nay thư viện sách cờ tương đối phong phú, nhưng người đọc khi sử dụng thư viện cần hiểu: "tập nhẹ thì khỏe, tập nặng phá sức." Tùy theo sức của mỗi người mà chọn sách để luyện. Đừng cố đọc tài liệu khó, mà nên đọc theo thứ tự từ dễ đến khó, thậm chí bài dễ làm nhiều vẫn có tác dụng hơn là xem bài khó.
Hơn nữa, thứ tự nghiên cứu cờ tướng phải tuân theo trình tự: "sát cục, tàn cục, trung cục, bố cục" thì mới tiết kiệm thời gian và công sức rèn luyện, tiết kiệm thời gian cũng có nghĩa là tốc độ tiến bộ sẽ nhanh chóng hơn.
Thứ tự sắp xếp các sách trong mục lục dưới đây cũng phần nào gợi ý cho người đọc các sách nên đọc trước và sau.

Lí luận:
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 

Tàn cục:
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 

Trung cục:
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link]  (các vấn đề về trung cục: trung cục hiến xe, chiến thuật tinh hoa, thí xe diệu sát, sát pháp trung cục, bắt quân thắng cờ, thưởng thức thực chiến trung cục - icanju.com) và  [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link]  và  [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link]  và  [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 

Bố cục:
 [Please login to see this link]  hình xấu và công kích (bố cục nghi hình dữ công kích) và  [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link]  nước bẫy và cách xử lí chính xác (bố cục biển chước dữ đối sách) và  [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link]  Mẫu và nguyên tắc (Bố cục định thức dữ chiến lí) và  [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link]  (lịch sử và phát triển của thế trận Pháo đầu vs. Bình Phong mã)
 [Please login to see this link]  (chọn lọc các mẫu ra quân hiện đại)
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link]  đối BPM bình pháo đổi xe

Toàn cục:
 [Please login to see this link]  tuy gọi là sách nhập môn, nhưng trong đó chỉ ra những vấn đề cơ bản mà đại đa số người chơi cờ ở ta chưa biết hoặc chưa được học một cách cơ bản - vì thế, không chỉ dành cho người mới học - bản CHM xem offline
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link]  (chưa hoàn thành)


thời sự - kì phổ
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 

Hướng dẫn các công cụ internet trong việc tìm hiểu cờ tướng:
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 

tư liệu văn học liên quan đến cờ
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link]  (thân phụ của cụ Ức Trai Nguyễn Trãi)
 [Please login to see this link] 

Công nghệ phần mềm
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link] 
 [Please login to see this link]  (Phần mềm phát hiện sai sót của đấu thủ cờ tướng VN)

bài 2: Tiên nhân chỉ lộ đối pháo dưới tốt, đỏ tuần hà pháo

increase font decrease font [Up]