Opening strategy

Thư viện cờ tướng - XQF  XML



Thư viện cờ tướng - XQF » Posted by Minh_Ngoc at 23/07/2010 03:39:16

[Avatar]

Minh_Ngoc


Offline
Posted on 23/07/2010 03:39:16

Wealth: 635 diamond
Forum score: 140 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 23/07/2010
Messages: 84
Location: Albania



increase font decrease font [Up]

Thư viện cờ tướng - XQF » Posted by phongpham82 at 02/12/2010 13:28:44

[Avatar]

phongpham82


Offline
Posted on 02/12/2010 13:28:44

Wealth: 500 diamond
Forum score: 16 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 24/08/2010
Messages: 19
Location: Vietnam


links die het roi anh!!! neu ranh anh post lai gium anh em nha!! thanks anh nhiu!!

increase font decrease font [Up]

Re:Thư viện cờ tướng - XQF » Posted by eurioza at 03/12/2010 09:28:07

[Avatar]

eurioza


Offline
Posted on 03/12/2010 09:28:07

Wealth: 2486 diamond
Forum score: 2277 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 11/04/2010
Messages: 496
Location: Vietnam



increase font decrease font [Up]

Thư viện cờ tướng - XQF » Posted by Lãng Lý Bạch Điều zinzin2 at 07/01/2011 13:37:45

[Avatar]

Lãng Lý Bạch Điều zinzin2


Offline
Posted on 07/01/2011 13:37:45

Wealth: 2500 diamond
Forum score: 1124 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 12/07/2010
Messages: 326
Location: Vietnam


theo mình nghĩ phải để là cái gì mới biết mà down chứ. Còn down về mới biết là ko cần thì mất công quá.

increase font decrease font [Up]